Training en coaching

Training en CoachingSoms lopen mensen vast binnen een organisatie. Samen onderzoeken we waar ze tegenaan lopen en wat hen belemmert bij verdere ontwikkeling en groei. We spiegelen hun gedrag en soms confronteren we hen met de effecten. Daarmee leggen we hun eigen beperkingen bloot en leren hen deze te accepteren, zodat een nieuwe start mogelijk is.

Tot slot inspireren we hen door het schetsen van een reëel beeld van hun mogelijkheden en toekomst. Daardoor ontstaat bewustzijn en ruimte voor groei. Keer op keer blijkt dat mensen genieten van hun groei en waardering hebben voor het leerproces. Zo  versterken wij mensen.

We stellen ook voorwaarden: onze inzet is gericht op een kwalitatieve groei én we moeten voldoende tijd krijgen om mensen te laten veranderen. Mensen moeten de kans krijgen om te groeien. En te ontdekken en ervaren hoe het anders kan.